Bij de meeste projecten wordt de ZonneRente en aflossing zo'n 3 weken na de laatste dag van een ZonneRente jaar op je bankrekening overgemaakt.


Proces uitbetaling 

Het uitbetalen van de ZonneRente heeft de volgende stappen:

 1. 21 dagen vóór het aflopen van de ZonneRente periode wordt automatisch uit naam van de projecteigenaar een e-mail verstuurd met jouw gegevens (woonadres, bankrekeningnummer & energieleverancier). Ga na of deze gegevens kloppen en pas ze zo nodig aan in je dashboard.
 2. Na het aflopen van de ZonneRente periode worden alle projectgegevens gecontroleerd. De gegevens die worden gecontroleerd zijn
  • de opbrengst in kWh van het zonne-energiesysteem van het afgelopen ZonneRente periode en 
  • de berekende energieprijzen.
 3. Wanneer je klant bent bij de samenwerkende energiemaatschappij in het project, dan gaat de energiemaatschappij dit na. De De samenwerkende energiemaatschappij krijgt eenmaal per jaar de gepersonaliseerde productiegegevens - op een beveiligde manier - vanuit ZonnepanelenDelen.
 4. Alle betrokken partijen accorderen de uitbetaling van de ZonneRente.
 5. 3 weken na het einde van de ZonneRente periode keert de projecteigenaar de ZonneRente uit, waarbij er twee opties zijn:
  • Verrekening met de eigen energieleverancier, als de ZonneDeler klant is bij de samenwerkende energieleverancier van het zonne-energieproject. Je ontvangt extra rendement wat door de energieleverancier op je bankrekening wordt uitgekeerd.
  • Direct op de bankrekening door ZonnepanelenDelen. We voeren daarvoor de wettelijke verplichte KYC (Know your Customer) check uit. Vervolgens kan de transactie worden doorgestort.


Betaling ZonneRente & samenwerkende energieleverancier

ENGIE 

ZonnepanelenDelen betaalt de ZonneRente aan alle ZonneDelers. ENGIE maakt apart een toeslag over naar hun klanten die ZonneDeler zijn in het betreffende project. De toeslag voor ENGIE klanten is 1,21 cent per kWh die is opgewekt met de ZonneDelen.


Greenchoice

Greenchoice projecten tot en met 2023: Greenchoice maakt ZonneRente + toeslag over naar Greenchoice ZonneDelers in het betreffende project. Dit gaat naar het bankrekeningnummer dat bij Greenchoice bekend is. De hoogte van de rente is het aantal opgewekte kWh met jouw ZonneDelen x je kale energieprijs + 21%.


Greenchoice projecten vanaf 2024: ZonneDelers die klant zijn van Greenchoice ontvangen voor projecten in samenwerking met Greenchoice een toeslag van 1 eurocent per opgewekte kWh met hun ZonneDelen. De ZonneRente en toeslag wordt door Greenchoice uitgekeerd op het bankrekening dat bij Greenchoice bekend is.

 

Vattenfall

Als ZonneDeler en Vattenfall klant ontvang je een extra toeslag op je ZonneRente van 2 cent per opgewekte kWh voor de projecten in samenwerking met Vattenfall. Vattenfall zorgt voor de toeslag betaling richting ZonnepanelenDelen. ZonnepanelenDelen stort de ZonneRente inclusief de toeslag van Vattenfall door naar ZonneDelers die klant zijn van Vattenfall.


Goed om te weten

 • De aflossing wordt via ZonnepanelenDelen uitbetaald.


Voorbeeld uitbetaling

We nemen hierbij het zonne-energie project Uit Je Eigen Stad als voorbeeld. Dit project uit Rotterdam is succesvol gefinancierd op ZonnepanelenDelen. De uitgifte van de ZonneDelen bij Uit je Eigen Stad is op 29 juli 2015 gedaan. Dat betekent dat de looptijd dan ook ingaat. Één jaar na die datum vindt de eerste ZonneRente uitkering plaats. 


De ZonneRente is gebaseerd op de opgewekte zonnestroom in kWh in de 365 dagen na de uitgifte van de ZonneDelen en de dan geldende gemiddelde stroomprijs op de energiemarkt (ENDEX) voor dat jaar. In dit artikel wordt de berekening van de ZonneRente uitgelegd.


De uitbetaling van de ZonneRente kende de volgende stappen:

 1. In het geval van Uit Je Eigen Stad is op 8 juli 2016 een e-mail gestuurd naar de ZonneDelers om de gegevens te controleren. Dit is 21 dagen vóór het aflopen van de ZonneRente periode. 
 2. Na het aflopen van de ZonneRente periode op 28 juli 2016 werden alle projectgegevens gecontroleerd.
  • De ZonneRente periode loopt voor dit project van 29 juli tot en met 28 juli van elk jaar.
 3. Bij zonne-energieproject Uit Je Eigen Stad is Greenchoice de exclusieve projectpartner voor de verrekening van de energie van dit zonne-energieproject. Zij ontvangen elk jaar - op een beveiligde manier - de gegevens.
 4. Alle betrokken partijen accordeerde de uitbetaling van de ZonneRente van deze ZonneRente periode.
 5. De ZonneRente werd op 19 augustus 2016 overgemaakt, drie weken na 29 juli 2016. 
  • De ZonneDelers die klant zijn bij Greenchoice ontvingen het rendement via Greenchoice op hun bankrekening. Zij kregen van de opgewekte kWh van de ZonneDelen de kale stroomprijs die zij hadden bij Greenchoice plus 21% (momenteel gelijk aan de het BTW-tarief). Zo is het rendement voor ZonneDelers die klant zijn bij Greenchoice hoger. 
   • Greenchoice voert de verrekening uit via Groene Energie Administratie
  • ZonneDelers die geen klant waren bij Greenchoice ontvingen de ZonneRente direct op het rekeningnummer dat bij ons bekend was.