Zonnepanelen leveren het hele jaar stroom. Door het jaar heen verschilt echter de opbrengst van zonnepanelen. Dit heeft te maken met het verschil in stralingsintensiteit per maand.


Zonnestraling in de zomer is sterker dan in de winter en heeft daardoor een hogere stralingsintensiteit. Zonuren in de zomer dragen daarom meer bij aan de opbrengst van zonnepanelen dan de zonuren in de winter. Het is goed om te weten dat de opbrengst in de winter een stuk lager zal zijn dan in de zomer. 


Milieucentraal heeft een mooi overzicht van de opbrengst van zonnepanelen in Nederland verdeeld over het jaar. Hier is  duidelijk te zien dat er groot verschil is tussen de verschillende maanden. 


We hebben met de ZonneDelen app via het panelenweercijfer gecompenseerd voor deze verschillende opbrengsten door het jaar heen, dit zodat je weet hoe goed de zonnepanelen het doen voor de specifieke periode in het jaar.