Een zonnepaneel wekt jaarlijks tussen de 150 en 350 kWh op, een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.000 kWh. Gemiddeld genomen zal de opbrengst van 10 tot 16 zonnepanelen gelijk staan aan het verbruik van een huishouden. Dit is echter voor elk project weer anders.

Elk project is uniek en zo is ook de opbrengst van de zonnepanelen per project uniek. 


Voor de meeste zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen wordt er in de businesscase uitgegaan van een rendement van 3 tot 4 procent per jaar op de investering. Dat kan hoger uitkomen als je klant bent (of wordt) van de samenwerkende energieleverancier van het project. 


Er zijn zeer veel eigenschappen die van invloed zijn op de verwachte opbrengst van de zonnepanelen. Deze zijn afhankelijk van twee variabelen: De energieprijs en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. (Net zoals bij zonnepanelen op het eigen dak.) Dit staat altijd uitvoerig beschreven op de projectpagina en vooral het informatie memorandum van een project. 


Opbrengsten zonne-energie

De opbrengsten van zonne-energie zijn namelijk wel zeer goed te voorspellen. Met speciale software worden opbrengstberekeningen gemaakt en daar kan dan weer de businesscase op worden gemaakt. 


De opbrengst in zonne-energie heeft met veel verschillende factoren te maken, denk aan: 


Waarde zonne-energie

Daarbij hangt de totale waarde van de zonnestroom natuurlijk ook af van de energie prijzen op de markt: 


Hierboven zijn de inkomsten vermeld, bij de start zijn er ook kosten voor het realiseren van het totale zonne-energiesysteem, kosten die allemaal project afhankelijk zijn, zoals: 

 • Zonnepanelen
 • Montage systeem
 • Omvormers
 • Bekabeling
 • Brutoproductiemeter
 • Huur dak/grond
 • Eventuele verzwaring van de netaansluiting 
 • Werkzaamheden installatie
 • Projectmanagement 
 • Onderhoud 
 • Verzekering
 • Contracten en juridische documentatie
 • Administratie
 • Financiering

Samen maakt dit de businesscase voor het zonne-energiesysteem die altijd gepresenteerd staat in het informatie memorandum van het project.