'If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." Samen kunnen we verandering realiseren. En uiteindelijk sneller ook. 


De beweging om Nederland te verzonnen is snel groeiende.  Door de investeringen van particulieren (en organisaties) worden de zonne-energieprojecten gerealiseerd. Als de projecten op ZonnepanelenDelen beschikbaar komen is het project al volledig uitgewerkt, met een succesvolle financiering komt het zonnedak of zonnepark er ook echt. 


De ZonneDelen worden verkocht aan een grote groep mensen die graag willen investeren in zonne-energie. Bijvoorbeeld omdat ze zelf geen eigen dak hebben, een ongeschikt dak hebben of omdat ze niet de middelen hebben om te investeren in een eigen zonne-energiesysteem. Of simpelweg meer willen dan de zonnepanelen op het eigen dak. Deze investeerders komen uit heel Nederland. 


Alle ZonneDelers samen zijn vertegenwoordigd in een trustee zodat iedereen één aanspreekpunt heeft in het theoretische geval van onenigheid. 


Samen zorgen we voor meer zonne-energie in Nederland en versnellen we de de energietransitie!