De overheid geeft via de RVO, vanaf 2013 in de huidige vorm, subsidies uit om zonne-energieprojecten mogelijk te maken. Daarbij is het in de huidige opzet zo dat potentiële duurzame energieprojecten kunnen inschrijven op deze regeling. Dit werkt via een veilingsysteem waarbij de overheid tot een bepaald bedrag 15 jaar lang een vergoeding geeft per duurzaam opgewekte eenheid stroom (kWh). 


Als een gebouw (of grondgebonden zonnepark) een grootverbruikersaansluiting (> 3x80 ampère) heeft en er een pv-systeem gebouwd wordt van > 15kWp kan deze subsidie worden aangevraagd. Met de verkregen subsidie kan er een positieve businesscase worden opgemaakt, dit omdat de opbrengst van een zonne-energie systeem zeer goed te voorspellen is door middel van instraling, vermogen van zonnepanelen, de lokatie en de hoek waaronder deze zonnepanelen staan. 


Het subsidie bedrag is onderhevig aan correctiebedrag en het aantal vollast-uren. 


Bekijk voor meer informatie de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde