Omdat er aan een investering in een zonne-energieproject risico's zijn verbonden wordt er bij de inschrijving en voordat de fundingperiode is aangevangen een Informatie Memorandum opgesteld. Lees dit document zorgvuldig door voordat je besluit om te investeren. Hierin staan de belangrijkste risico's beschreven. Tevens zijn hier de stappen genoemd om deze risico's zo goed mogelijk af te dekken. 


Algemene risico's zijn:


A. Rente: Het rendement op jouw ZonneDeel is in de meeste gevallen variabel. Deze hangt af van de hoeveelheid zonne-energie die in een project wordt geproduceerd en de marktprijs. Bij ZonLease en Solarverhuur is er een vast rendement.


De hoeveelheid zonne-energie is afhankelijk van de te verwachten hoeveelheid zon instraling en de technische prestaties van het zonne-energie systeem.

  • Het risico bestaat dat de opbrengst van de zonnepanelen lager is dan verwacht.
  • De marktprijs (Endex 12-0-12) kan stijgen of dalen. Het risico is dat jouw rendement minder wordt bij een dalende marktprijs. 


B. Terugbetaling van jouw inleg: Op een obligatie ontvang je na of gedurende de looptijd jouw inleggeld terug. Bij een bullet aflossing, waarbij het volledige investeringsbedrag op het einde van de looptijd wordt uitgekeerd, houdt het project rekening met deze terugbetaalverplichting door hiervoor een reserve aan te houden op een Escrow account (geblokkeerde bankrekening). Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor de looptijd van het project substantieel wordt verkort en de terugbetaling van uw inleg geheel of gedeeltelijk niet kan worden betaald. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Verandering regelgeving: Wanneer een wetswijziging verplicht om belasting af te dragen over de geproduceerde zonne-energie zou dit een nadelig effect op de toekomstbestendigheid van het project hebben.
  • Calamiteiten: De zonne-energie installatie wordt verzekerd tegen onheil van binnen en buiten. Het risico bestaat dat de tegenpartij van de garanties haar verplichting niet nakomt of dat niet aan de voorwaarden van claim wordt voldaan. Ook dit kan een nadelig effect op de toekomstbestendigheid van het project hebben. 
  • Faillissement van één van de contract partijen: Als bijvoorbeeld een partij waarbij de garanties zijn ingekocht failliet gaat en er geen nieuwe partij kan worden gevonden die tegen dezelfde voorwaarden het contract wil uitdienen, kan dit een negatieve impact hebben op jouw inleg.
Bij een lineaire aflossing gelden dezelfde punten alleen wordt daar gedurende de looptijd van het project de investering al elk jaar gedeeltelijk terugbetaald in plaats van een reserve aan te houden via een Escrow account. 
 

We raden altijd aan om de informatie op de projectpagina grondig te lezen.