Op de projectpagina en in de projectdocumentatie spreken we over de IRR van een zonne-energieproject. IRR staat voor Internal Rate of Return. Dit is het gemiddelde rendement over het gemiddeld uitstaande bedrag. 


INTERNAL RATE OF RETURN

Wikipedia omschrijft IRR als volgt: 

De interne-opbrengstvoet of effectief rendement is een getal, 

meestal uitgedrukt als percentage, 

dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft.


Dit is het effectieve rendement over jouw investering. IRR is te vergelijken met een rentepercentage dat je krijgt op een spaarrekening die dezelfde kasstromen heeft. De zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen maken allemaal gebruik van deze rekenmethoden. De verwachte IRR is per project te vinden in het Informatie Memorandum. 


IRR EN JAARLIJKSE ZONNERENTE-PERCENTAGE

Elk jaar ontvang je de ZonneRente. Bij een gelijke opwek en gelijke energieprijs is dit elkaar jaar hetzelfde bedrag. De ZonneRente opbrengst per ZonneDeel is door de installatie fase in het eerste jaar iets lager, daarna is de opbrengst per jaar minimaal lager door de degradatie van de zonnepanelen.


Het IRR van de projecten kan vergelijkbaar zijn maar toch kan, door de verschillende aflossingsvormen (bullet of lineair), het jaarlijkse ZonneRente-percentage verschillen. Dat werkt als volgt: 


IRR in een zonne-energie project met een bullet aflossing

In zonne-energieprojecten met een bullet aflossing wordt het investeringsbedrag volledig in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd. Het gemiddeld uitstaande bedrag is in een project met een bullet aflossing blijft elk jaar gelijk. Het jaarlijkse ZonneRente percentage en het IRR zijn daarmee elk jaar ongeveer gelijk.IRR in een zonne-energie project met een lineaire aflossing

In zonne-energieprojecten met een lineaire aflossing wordt een deel van het investeringsbedrag jaarlijks afgelost. In het voorbeeld in de onderstaande grafiek loopt het geïnvesteerde bedrag elk jaar terug omdat er 1/15de deel per jaar wordt afgelost.


De ZonneRente in euro’s blijft elk jaar ongeveer gelijk. Voor het ZonneRente percentage wordt deze opbrengst gedeeld door het nog openstaande bedrag van het ZonneDeel. Bij een lineaire lening wordt er jaarlijks een deel afgelost en neem het openstaande bedrag van jouw ZonneDeel elk jaar af. Daardoor loopt het jaarlijkse ZonneRente percentage op, gedurende de looptijd van het project. Het IRR is dus een gemiddelde, het rentepercentage per jaar is verschillend. 


In het zwart is de ZonneRente per jaar te zien over het uitstaande 'geïnvesteerde bedrag’. De jaarlijkse bijna gelijkblijvende opbrengst over een steeds kleiner uitstaand bedrag zorgt voor een steeds hogere rente percentage. In het geel is de gemiddelde rente af te lezen over het uitstaande bedrag over de gehele looptijd; de IRR (oftewel de effectieve rente).


MEER LEZEN