Een zonnepaneel wekt jaarlijks tussen de 150 en 350 kWh op. Elk project op ZonnepanelenDelen is uniek en zo is ook de opbrengst van de zonnepanelen per project uniek. 


De zonnepanelen die worden gebruikt in de projecten op ons platform zijn allemaal kwalitatief goede producten die goed (her)verzekerbaar zijn.


Bepalen van de verwachte van de opbrengst

De opbrengst in zonne-energie per paneel heeft met veel verschillende factoren te maken, denk aan: 


Wanneer de bovenstaande factoren in een project bekend zijn, zijn de opbrengsten van de zonne-energie in dat project vervolgens goed te voorspellen. Met speciale software worden opbrengstberekeningen gemaakt en daar kan dan weer de businesscase op worden gemaakt. 


Globaal is formule als volgt:

Het vermogen van het paneel maal de zonne-instraling op de locatie 

en de verwachte verliezen in de kabels en omvormers 

geeft de uiteindelijke verwachting van de zonnestroom weer in kWh/kWp. 


Deze waarden liggen gemiddeld tussen de 750 en de 1100 in Nederland. Een zonnepaneel van 250 kWp op een locatie met 800 kWh/kWp zal dus (250*0,8 =) 200 kWh opbrengen. 


Vermogen van het paneel

Elk zonnepaneel heeft een bepaald kiloWattpiek (kWp) vermogen. Met kiloWattpiek kun je de prestaties van zonnepanelen onderling vergelijken en berekenen hoeveel elektriciteit ze in optimale omstandigheden opwekken. Bij de meeste zonnepanelen ligt dit op het moment tussen de 150 kWp en 350 kWp, afhankelijk van het soort zonnepaneel. 


Daarbij is het zo dat een zonnepaneel elk jaar iets 'degradeert', dat wil zeggen dat de opbrengst elk jaar iets afneemt. We houden bij de meeste zonne-energieprojecten rekening met 0,5% degradatie. Je kunt dit terug zien in het informatie memorandum waarin vanaf jaar 2 de productie iets terug loopt. In jaar 1 is ook de installatie en bouwperiode opgenomen en zal de productie altijd iets lager zijn. 


kiloWattpiek

Op Wikipedia staat de opbrengst van Wattpiek als volgt aangegeven:  Dit is het vermogen dat een zonnepaneel op kan brengen onder standaardomstandigheden (STC, Standard Test Conditions). Deze omstandigheden zijn:

  • sterkte van de invallende zonnestralen: een flux elektro-magnetische straling met een vermogen van 1000 W/m²;
  • richting van de invallende zonnestralen: loodrecht op de gepositioneerde cel;
  • zonnespectrum: genormaliseerd voor AM = 1,5. AM is air mass, luchtmassa, een maat voor de relatieve lengte van de lichtweg door de atmosfeer;
  • temperatuur van de zonnecel: 25°C.


De wattpiek is dus een specifieke eigenschap van de zonnecel, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest. De wattpiek is dus nuttig om de prestaties of efficiëntie van zonnecellen of zonnepanelen te vergelijken. Een gemiddelde zonnecel haalt een rendement van ongeveer 10 à 20% (aangeduid als de verhouding van het invallend vermogen uit zonlicht tot het uitgaande elektrische vermogen). Met een instraling van 1000 watt per vierkante meter betekent dit dat een zonnepaneel van 1 m² een vermogen heeft van 100 à 200 wattpiek. Om een PV-installatie met een vermogen van 1 kWp (1000 wattpiek) te bouwen zijn dan 5 à 10 m² zonnecellen nodig.


Opbrengst van een ZonneDeel

  • De verwachte opbrengst van een ZonneDeel in een project is te vinden in bijlage 4 van het Informatie Memorandum.
  • De opbrengst van de ZonneDelen in de verschillende projecten zijn te vinden op de statistiekenpagina.


Voor de meeste zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen wordt er in de businesscase uitgegaan van een rendement van 3 tot 4 procent per jaar op de investering. Dat kan hoger uitkomen als je klant bent (of wordt) van de samenwerkende energieleverancier van het project.


Goed om te weten

De totale waarde van de zonnestroom hangt naast de zonnestroom productie ook af van: