Groene stroom is gemeengoed geworden in de Nederlandse taal. Alleen is er aan stroom zelf niet te zien of deze is opgewekt door een traditionele energiecentrale of door jouw zonnepaneel. Om toch hier onderscheid in te kunnen maken is er de instantie CertiQ in het leven geroepen die alle duurzame stroom registreert. Zo is ZonnepanelenDelen ook aangesloten bij CertiQ en zodoende kunnen we zorgen dat de groene stroom bij jou terecht komt. 


CertiQ is in Nederland verantwoordelijk voor de uitgifte van Garanties van Oorsprong (GVO's). CertiQ onderhoudt een register waarin GVO's worden aangemaakt en verhandeld. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa als groene stroom. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de overheid en is volledige dochter van elektriciteitstransporteur TenneT TSO B.V.

De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.


De zonnestroom, welke wordt geproduceerd bij de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen, leveren ook groene stroom op dat wordt bijgehouden door CertiQ.