Zonne-energie is duurzaam. Over de gehele looptijd zorgt zonne-energie voor een uitstoot van 6 gram CO₂ (of equivalenten) per opgewekte kWh, dat is voor bijvoorbeeld een kolencentrale minstens een factor 100 meer. 


De uitstoot wordt over de gehele looptijd veroorzaakt door de productie van het zonnepanelensysteem (zonnepanelen, omvormers, kabels, onderstel etcetera), transport, installatie en recycling. Als een zonnepanelensysteem duurzame energie opwekt is er geen uitstoot van CO₂ op die locatie. 


Met de toename van zonnepanelen is de vraag: wat gebeurt er na de gemiddelde verwachte levensduur van 25 tot 30 jaar? Deze worden gerecycled. Zonnepanelen, omvormers en batterijen vallen in Nederland onder een wettelijke verplichting met betrekking tot afvalbeheer. Als een bedrijf in Nederland gevestigd is en fotovoltaïsche zonnepanelen, omvormers of batterijen verkoopt die door het bedrijf geproduceerd, gemerkt of geïmporteerd worden, dan dient het bedrijf ervoor te zorgen dat de producten op de juiste wijze teruggenomen, gerecycled en gefinancierd worden – voordat het bedrijf ze op de markt brengt. Het recyclen is dus goed geregeld.

Momenteel is het mogelijk ruim 90% van alle materialen van een zonnepaneel terug te winnen en voor hergebruik geschikt te maken. PV CYCLE is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met recycling en waar de meeste Nederlandse organisaties in de Nederlandse zonne-energiemarkt bij aangesloten zijn. Zij neemt het inzamelen, transporteren en verwerken van zonnepanelen namens de producenten van zonnepanelen voor haar rekening.

 

De recyclingbranche ontwikkelt zich verder. Er zijn bedrijven die hier veel aandacht aan besteden: bijvoorbeeld Veolia in Frankrijk. Het bedrijf scheidt in een nieuwe fabriek al de verschillende materialen zoals het paneelglas, aluminium raamwerk, aansluitdoos, kabels en silicium van elkaar. Deze materialen worden vervolgens weer gebruikt in de glas-, aluminium-, cement- en metaalindustrie. Er wordt dus aan oplossingen gewerkt en in de komende jaren zal de volledige cirkel geoptimaliseerd worden.