Met de enorme toename van zonnepanelen is de vraag: wat gebeurt er na de gemiddelde verwachte levensduur van 25 tot 30 jaar? Tot nu toe is daar nog weinig aandacht aan besteed. De focus lag vooral op het minderen van de kosten van zonne-energie. Maar zonnepanelen, omvormers en batterijen vallen in Nederland onder een wettelijke verplichting met betrekking tot afvalbeheer. Als een bedrijf in Nederland gevestigd is en fotovoltaïsche zonnepanelen, omvormers of batterijen verkoopt die door het bedrijf geproduceerd, gemerkt of geïmporteerd worden, dan dient het bedrijf ervoor te zorgen dat de producten op de juiste wijze teruggenomen, gerecycled en gefinancierd worden – voordat het bedrijf ze op de markt brengt. Het recyclen is dus goed geregeld.

Momenteel is het mogelijk ruim 90% van alle materialen van een zonnepaneel terug te winnen en voor hergebruik geschikt te maken. PV CYCLE is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met recycling. Zij neemt het inzamelen, transporteren en verwerken van zonnepanelen namens de producenten van zonnepanelen voor haar rekening.

 

De recyclingbranche moet zich nog verder ontwikkelen voordat vanaf 2035 een grote afvalstroom wordt verwacht. Er zijn wel al bedrijven die de uitdaging aangaan, bijvoorbeeld Veolia in Zuid-Frankrijk. Het bedrijf scheidt in een nieuwe fabriek al de verschillende materialen zoals het paneelglas, aluminium raamwerk, aansluitdoos, kabels en silicium van elkaar. Deze materialen worden vervolgens weer gebruikt in de glas-, aluminium-, cement- en metaalindustrie. Er wordt dus aan oplossingen gewerkt en in de komende jaren zal de volledige cirkel geoptimaliseerd worden.