Bij een klacht over ZonnepanelenDelen vragen we je contact op te nemen met ZonnepanelenDelen via support@zonnepanelendelen.nl om tot een oplossing te komen.


Als de klacht betrekking heeft op een projecteigenaar die niet aan zijn verplichten voldoet, zal ZonnepanelenDelen de projecteigenaar hierop aanspreken en Stichting ZonneDelers op de hoogte brengen. ZonnepanelenDelen is niet verantwoordelijk voor de verplichtingen van een projecteigenaar.


Klachtenprocedure 

Heb je, nadat je contact met ons hebt gehad, een formele klacht over het handelen van ZonnepanelenDelen? Dan kun je een formele klacht insturen. 

 

Om de klacht goed te kunnen behandelen ontvangen we graag antwoord op onderstaande vragen. Dit kan worden ingevuld in ons klachtenformulier, of mag direct in de mail worden gestuurd. Stuur het ingevulde formulier naar support@zonnepanelendelen.nl met in de titel “klacht”. De klacht zal goed geregistreerd en behandeld worden.

 

Na het indienen zal er binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie komen over de vervolgstappen om tot een oplossing te komen.

 

Daarbij is ZonnepanelenDelen aangesloten bij het financiële klachteninstituut KIFID (met KIFID nummer 400.000466) om de klacht goed af te handelen. 


Klachtenformulier

Graag ontvangen we de volgende informatie. Download het klachtenformulier of kopieer de tekst: 

 

Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters:               

Adres:                                      

Postcode en woonplaats:         

Telefoonhummer:        

E-mailadres:                 

 

Aanvullende gegevens bij een zakelijke investering

Naam organisatie:                    

KvK nummer:                           

 

Datum insturen klacht:         

 

Gegevens over je klacht

1. Over welke investering/overeenkomst gaat de klacht? 

Geef indien mogelijk de naam van de investering met de nummers van de ZonneDelen of de naam van het project. 

 

2. Geef een duidelijke omschrijving van de klacht.
Vermeld de datum van de gebeurtenis, de aard en omvang van je klacht, wanneer de feiten zich hebben voldaan. Geef aan welke acties er zijn geweest over de afhandeling van de klacht. Voeg indien mogelijk documenten (mails of andere correspondentie) toe die je klacht ondersteunen.

 

3. Welke maatregelen zou je willen dat genomen worden om jouw klacht te verhelpen?
Zijn er maatregelen die ZonnnepanelenDelen kan nemen om vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen?