Bij een klacht over ZonnepanelenDelen vragen we je eerst contact op te nemen met ZonnepanelenDelen via support@zonnepanelendelen.nl om tot een oplossing te komen.


Klachtenprocedure 

Heb je na dit contact een formele klacht over het handelen van ZonnepanelenDelen? Dat nemen wij serieus; de klacht zal goed geregistreerd en behandeld worden. Na het indienen zal er binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie komen over de vervolgstappen om tot een oplossing te komen.

 

Daarbij is ZonnepanelenDelen aangesloten bij het financiële klachteninstituut KIFID (met KIFID nummer 400.000466) om de klacht goed af te handelen. 


Een klacht is te sturen naar support@zonnepanelendelen.nl met in de titel ‘klacht’.