Een CAP is een begrenzing van de rente op een lening met een variabele rente. Het is een maximaal rentebedrag per jaar. Een FLOOR is een gegarandeerd minimum rentebedrag.

 

De ZonneRente wordt berekend door de productie in kWh te vermenigvuldigen met de ENDEX-marktprijs. Wanneer de ZonneRente met deze berekening hoger wordt dan de CAP, dan wordt de ZonneRente gelijkgesteld aan de CAP. Wanneer de ZonneRente lager is dan de FLOOR zal de rente worden gelijkgesteld aan de FLOOR. 

 

In hoofdstuk 4 van ieder Informatie Memorandum van een project kun je de hoogte van de CAP en FLOOR vinden, als die is opgenomen in het project.

 

Waarom is er een CAP en FLOOR?

De bandbreedte is vooral opgenomen om voor beide partijen het rendement en het risico binnen de perken te houden. 

Vanwege de grotendeels vaste exploitatie inkomsten is er een maximum ZonneRente vastgesteld die de projecteigenaar betaalt aan ZonneDelers. 

 

De vaste exploitatie inkomsten komen door de opzet van de SDE+ subsidie. Deze subsidie garandeert een minimum vergoeding voor de opgewekte zonnestroom. De waarde van de zonnestroom die door een projecteigenaar wordt opgewekt bestaat daarmee uit de marktprijs + een opslag vanuit de SDE+ subsidie. 

 

Bij hogere marktprijzen ontvangt de projecteigenaar minder SDE+ subsidie. Bij stijgende energieprijzen blijven de exploitatie inkomsten van een projecteigenaar daardoor grotendeels gelijk. De exploitatie uitgaven (in de vorm van de ZonneRente) zouden zonder CAP meer stijgen ten opzichte van de grotendeels vaste exploitatie inkomsten. 

 

Al vormt de huidige extreme marktprijzen nu weer een uitzondering omdat deze ver boven de SDE-subsidie prijs is uitgestegen. 

 

Wie ontvangen de opbrengsten van de hogere energieprijzen?

De hoge energieprijzen in 2022 zorgen ervoor dat er bij veel projecten een CAP wordt uitbetaald. Als investeerder profiteer je van de hogere energieprijzen, met een maximum tot de CAP. Verder profiteert de overheid van deze hogere energieprijzen; deze hoeft simpelweg minder subsidie uit te betalen binnen de SDE-regeling. 

 

Vervolgens is het afhankelijk van de PPA (Power Purchase Agreement) die een projecteigenaar heeft afgesloten wie er de hogere energieprijzen ontvangt. Dit kan de projecteigenaar zelf zijn of de partij (energieleverancier of grootverbruiker van de kWh) waarmee de PPA is overeengekomen.

 

Wanneer projecten een CAP hebben, is er eerlijkheidshalve ook een FLOOR van toepassing.nIn de samenvatting van de aanbieding (hoofdstuk 4 van het Informatie Memorandum) kun je vinden wat de hoogte van de CAP en FLOOR in een project zijn. Dit kun je ook terug vinden op de projectpagina van het statistiekenoverzicht.

 

De kWh productie bij een CAP of FLOOR

Bij de berekening van de ZonneRente wordt de kWh productie bijgesteld als er een CAP of FLOOR wordt toegepast. 

 

De kWh productie wordt berekend op basis van de geldende energieprijs van dat ZonneRente jaar en het CAP of FLOOR bedrag van een ZonneDeel.

 

Deze berekening van de kWh productie is van belang voor klanten van de samenwerkende energieleverancier in een project. Op basis van het aantal kWh berekent de samenwerkende energieleverancier de ZonneRente.

 

Goed om te weten