Als ZonneDeler profiteer je van de hoge energieprijzen, zeker als je in de afgelopen jaren hebt geïnvesteerd in zonne-energieprojecten. De hoogte van de jaarlijkse ZonneRente is afhankelijk van het aantal opgewekte kWh en de vergoeding per kWh. Die vergoeding wordt bepaald door de ENDEX marktprijzen.

 

Door de gestegen energieprijzen heb je daarom als investeerder in zonne-energie een hogere rente.

 

De stijging van de afgelopen maanden zie je met een vertraging terug in je ZonneRente. Dat komt omdat de hoogte van de vergoeding per kWh jaarlijks wordt bepaald.


Vergoeding per kWh wordt jaarlijks bepaald

De hoogte van de energieprijs wordt jaarlijks per project bepaald op de eerste dag van een nieuw ZonneRente jaar. De energieprijs wordt vastgesteld door een gemiddelde te nemen van de dagprijzen van de voorgaande 12 maanden. De stijgende energieprijzen komen daardoor met een vertraging in de berekening van de ZonneRente terecht. 


Een voorbeeld

Neem de ZonneRente van Zonnedak Beltman. Een ZonneRente jaar in dit project loopt van 23 september tot en met 22 september van het volgende jaar. Op de startdatum van het derde ZonneRente jaar (op 23 september 2022) werd de nieuwe vergoeding per kWh bepaald door de gemiddelde energieprijzen te nemen van 23 september 2021 tot en met 22 september 2022. Door de stijging van de energieprijzen in de afgelopen maanden van 2022, stijgt de gemiddelde vergoeding per kWh van dit project in deze derde ZonneRente periode.

 

In de onderstaande grafiek van Zonnedak Beltman wordt dit duidelijk. De blauwe lijn geeft de dagprijzen op de energiemarkt weer. Er is een sterke stijging te zien in de laatste maanden. De zwart gestreepte lijn geeft de jaarlijkse 12-12 Endex energieprijs weer, die wordt gebruikt voor de ZonneRente betaling. De jaarlijkse vergoeding is in de drie jaar dat het project zonne-energie produceert, steeds gestegen.

Nieuwe kWh vergoeding

Als investeerder in een project vind je de nieuwe vergoeding per kWh in het jaarlijkse ZonneRente bericht. Dit is te vinden onder het kopje ‘verwachting komend jaar’.  

 

Je kunt de nieuwe kWh vergoeding per project ook vinden in het statistiekendashboard. Het nieuwe jaar is aangegeven met de grijze balk. 

 

Zo zie je dat het energietarief, in het derde ZonneRente jaar, van Zonnedak Beltman op 22 cent per kWh is vastgesteld, ten opzichte van 6 cent in het eerste ZonneRente jaar.


Wie profiteert ook van hogere energieprijzen?

Naast ZonneDelers profiteren ook andere partijen van de hogere energieprijzen. In eerste instantie profiteert de overheid; door de gestegen energieprijzen hoeven zij minder of zelfs geen SDE+(+) subsidie uit te keren. (dit is een gegarandeerde opbrengst voor de zonne-energie). 

 

Afhankelijk van de afgesloten PPA (Power Purchace Agreement) profiteert ook een projecteigenaar of de afnemer van de energie (bijvoorbeeld een grootverbruiker in de buurt of een energieleverancier) van de hogere energieprijzen. Zij ontvangen een hogere opbrengst voor hun opgewekte stroom.


Goed om te weten

  • Er zijn uitzonderingen; sommige projecten hebben een vaste vergoeding per kWh over de gehele looptijd. De gestegen energieprijzen hebben dan geen effect op de hoogte van de ZonneRente. 
  • De meeste projecten kennen een CAP en FLOOR, dit is een gemaximeerd en minimaal rendement. Bij hoge energieprijzen kan het zijn dat een ZonneDeler het maximum rendement ontvangt. De CAP is ingesteld omdat een projecteigenaar vaak vaste exploitatiekosten heeft. Aan de andere kant is er een FLOOR om te zorgen dat ZonneDelers jaarlijks een gegarandeerd rendement ontvangen.