Met deze simulatie wordt inzichtelijk welk verlies men (in onvoorziene gevallen) kan dragen. Dit is bedoeld om niet-ervaren beleggers te helpen begrijpen welke financiële risico’s er zijn bij een investering in een crowdfundingproject, en om ervoor te zorgen dat investeerders een bedrag kiezen wat past bij hun financiële situatie. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen, en zijn niet in te zien door ZonnepanelenDelen. 


Waarom is er een simulatie?

De simulatie is vastgelegd in de Europese crowdfundingverordening (ECSPR) en verder uitgewerkt in Gelegeerde Verordening 2022/2114. Door investeerders bewust te maken van hun eigen financiële situatie en door hen een realistisch beeld te geven van het mogelijke verlies, kunnen investeerders een betere inschatting maken welk bedrag zij verantwoord kunnen investeren. Bekijk voor meer informatie de website van de AFM (Autoriteit Financiële markten)

 

Welke vragen kan ik verwachten in de simulatie?

1. Wat was je reguliere inkomen over de afgelopen 12 maanden?
Je reguliere inkomen bestaat uit loon, pensioenuitkeringen, of inkomsten uit een uitkering.


2. Had je nog andere inkomsten naast je reguliere inkomen? 

Dit kan bestaan uit rentebetalingen, dividenduitkeringen, inkomsten uit verhuur. Let op, geef hier niet je         incidentele inkomsten op.

3. Wat is je totaal liquide vermogen?  
Je totale liquide vermogen is de som van geld op je bankrekening en contant geld inclusief financiële investeringen, maar exclusief vastgoed en pensioenen.


4. Wat zijn je uitgaven voor het komende jaar?
Al je uitgaven aan huur, hypotheek, levensonderhoud, eventueel alimentatie, financiële kosten etc.

 

Uitkomst van de simulatie 

Als alle vragen zijn ingevuld wordt een berekening gemaakt van welk bedrag je verantwoord kan investeren. De capaciteit tot het dragen van verlies berekent men als 10% van het netto vermogen. De uitkomst van de simulatie is niet bindend. De simulatie geeft je een adviesbedrag, maar je kunt een hoger of lager bedrag investeren.


Meer weten?