Het Zonfonds is een door ZonnepanelenDelen beheerd fonds, wat het mogelijk maakt meer zonne-energieprojecten te realiseren. 


Zonfonds

ZonnepanelenDelen biedt met het Zonfonds één loket voor de totale financieringsaanvraag. Ondernemers beschikken hierdoor sneller over de benodigde financiering. 


Het aanbod is speciaal gericht op zonne-energieprojecten met SDE+ subsidie van 250 kWp tot 1 MWp. Van de toegekende SDE+ subsidies voor zonne-energie valt 40 procent binnen deze omvang.


Doel van het Zonfonds

Voor zonne-energieprojecten met een SDE+ subsidie van 250 kWp tot 1 MWp zorgen problemen rond de financiering ervoor dat deze niet gerealiseerd kunnen worden. (Bron Holland Solar). Het te financieren bedrag is te groot voor de ondernemer om zelf te financieren en te klein voor investering bij de bank. Ons Zonfonds is de oplossing. 


Met de lening van het Zonfonds kunnen organisaties eenvoudig een substantieel deel van het kapitaal aantrekken om zonnepanelen aan te schaffen.


We bieden hiermee een oplossing voor een probleem in de zonne-energiemarkt, en kunnen Nederland zo sneller verduurzamen.


Zo wordt een zonne-energieproject gefinancierd door zowel particuliere investeerders (ZonneDelers), de project eigenaar als het Zonfonds.


Samenwerking in het Zonfonds

Voor het Zonfonds werkt ZonnepanelenDelen samen met Rabobank. Zij verstrekt een langlopende financiering van 15 miljoen euro aan het Zonfonds, zodat organisaties eenvoudig financiering kunnen aantrekken voor zonnepanelen op het eigen dak. Deze financiële slagkracht combineren wij met onze expertise in zonne-energie en ons online platform.


In mei 2020 is het Zonfonds wegens succes uitgebreid naar 30 miljoen euro met betere voorwaarden.