Zonne-energieproject financieren

We mogen een geschikt dak voor zonnepanelen niet onbenut laten!
ZonnepanelenDelen verzorgt graag de financiering van jouw zonne-energieproject. Via vele huishoudens die graag willen participeren in zonne-energie kunnen ...
Wo, 29 Jul, 2020 om 1:40 PM
Wat is het Zonfonds
Het Zonfonds is een door ZonnepanelenDelen beheerd fonds, wat het mogelijk maakt meer zonne-energieprojecten te realiseren.  Zonfonds ZonnepanelenDelen...
Za, 23 Mei, 2020 om 3:19 PM
Wat doet Stichting Zonnedelers?
Stichting Zonnedelers vertegenwoordigt de belangen van de Obligatiehouders. Het bestuur van deze stichting wordt op dit moment gevormd door ZonnepanelenDele...
Do, 21 Sep, 2023 om 1:44 PM